به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
دانلود طرح توجیهی تولید الکل صنعتی

ما برای شما بهترین و جامع ترین  دانلود طرح توجیهی تولید الکل صنعتی   را با زحمت و پشتکار فراوان چند تن از مهندسین برجسته آماده کرده ایم , امیدواریم تا بتواند توقعات شما عزیزان را برآورده سازد و با قیمتی بسیار اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط شما دانشجویان و محصلین و عزیزان جمع آوری شده است . از خرید خود در این وبلاگ کاملا اطمینان داشته باشید و نظرات خود را برای ما ارسال کنید . باشد که به لطف پروردگار مورد قبول شما عزیزان قرار گیرد.

طرح-توجیهی-تولید-الکل-صنعتی
طرح توجیهی تولید الکل صنعتی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 314
قیمت: : 4000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن:
در اين تحقيق و پژوهش مسائلي چون و چگونگي ثبت شركت از شروع تا راه‌اندازي و بعد از آن مرحله سوددهي و سودآوري شركت مورد بررسي قرار گرفته است. پيش بيني مشكلاتي كه بعد از راه اندازي شركت ممكن است به وجود بيايد و راهكارهاي مناسبي كه به اين مشكل‌ها اتخاذ شده است ميتواند مديران را در امر تصميم‌گيري مناسب و معقولانه راهنمايي نمايد.
براي تهيه و تنطيم اين پروژه به دليل عدم دسترسي به يكسري از آمار و ارقام مناسب برخود واجب دانستم تا دانستني‌هاي مورد نياز را از طريق پژوهش‌هاي علمي و گفتگوهاي تجربي از افراد كاردان و كارشناس جمع‌آوري كرده تا اين تحقيق ناقابل را به صورت روشن كه حاوي مطالب آموزنده‌اي است تكميل و به حضور استاد محترم تقديم نمايم.
تكميل اين پروژه ماهها به طول انجاميد و اينجانب براي تهيه اين پروژه براساس برنامه خاص و مشخص توانستم تمام سرفصل‌هايي را كه توسط استاد بزرگوار درنظر گرفته شده بود و پيش بيني كرده در اين پروژه مطالبي را در مورد آنها ارائه نموده و بگنجانم.

فهرست مطالب:
ديباچه
قسمت اول: چگـونگـي تحقيـق و بررسـي در مـورد پـروژه
قسمت دوم: ارزش و اعتبــار طرح در جـامعه
مـراحـل مقـدمـاتي طـرح
نام طـرح: توليـــدي الكــل صنعتــي
مـوقعيـت طــرح
نحـوه فعـاليت طــرح
توضيحـات جـانبي جـدول گـانت
توضيحـات هـر يك از مــوارد فــوق
سـرمـايـــه
رقبــا
جـذب مشتـــري
محــل توليــد
نـــوع كـــار
سـاختمـان سـازي
مـــواد اوليـــه
نيـــروي انســـانــي
قسمـت حقــوقـــي
محصـــول
سـرمـايه گـــذاري
زميــــن
محوطـه سـازي - سـاختمـان سـازي
ساختمـان اداري و فـروش
طـرح خـط تـوليـد
نكتـــه
استخــدام كاركنـان اداري و فــروش
دارايــي‌هــاي نـــامشهــود
اثـاثيــه اداري
خريـد تجهيـزات و مـاشيـن‌آلات خـط توليـد
تــوضيحــات 5
استخــدام كـاركنــان كـارخـانه
وســائـط نقليـــه
تـوضيحـات
استخــدام كاركنــان كـارخـانه
تـأسيسـات كـارخـانه
ابــزارآلات كـارخـانه
مـواد اوليـه و بستـه‌بنـدي
بستـه بنـدي
آبرسـاني و سـوخت مصــرفي
هزينــه استهــــلاك
برآورد حقـوق و دستمـزد قسمـت اداري
هزينــه تعميــرات و نگهـــداري
هزينـه نگهــداري تأسيسات كـارخـانـه
هزينــه بيمـــه دارائيهـــا
هزينـه آب و بـرق و تلفـن كـارخـانـه
هزينـه ملزومـات مصـرفي كـارخـانـه
هزينـه رفــاهـي كـاركنـان كـارخـانـه
هزينـه پـاداش كاركنـان كارخـانه در قسمـت اداري و فـروش
هـزينـه‌هـاي پيـش‌بينـي نشـده
مـواد غيـر مستقيـم (شيشه يا بشكه‌هاي پلاستيكي)
هـزينـه ملـزومـات اداري
هزينـه تبليغـات فـروش
هزينـه‌هـاي آمـوزشـي
هزينـه پـذيـرائـي
هزينـه آب ، بـرق و تلفـن قسمـت اداري
هزينـه سـوخـت مصـرفـي
تنخـواه‌گــردان
ماليــات بـردرآمــد
شرکت توليـدی الكـل صنعتـي مراغـه
شرکت توليـدی الكــل صنعتـي مراغه
شرکت توليــدی الكـل صنعتــي مراغه
توضيحـات 10 پــي
پ 1) برنامه‌ریزی برای تولید
پ 2) طـرح ريزی
پ 3) تداركات
پ 4) توليـــد
پ 5) بسته بندی
پ 6) قیمت گذاری
پ 7) تبليغــــات
پ 8) نــــوآوری 
پ 9) بهــره وری  
پ 10) ســــود 
نسبتهـای نقـدینگي و نسبتهـای اهرمی
پرسنل
نتیجه گیری 
پيوست
منـابع و مـاخـذ

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

ما برای شما بهترین و جامع ترین  دانلود طرح توجیهی تولید الکل صنعتی   را با زحمت و پشتکار فراوان چند تن از مهندسین برجسته آماده کرده ایم امیدواریم تا بتواند توقعات شما عزیزان را برآورده سازد و با قیمتی بسیار اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط شما دانشجویان و محصلین وعزیزان جمع آوری شده است . از خرید خود در این وبلاگ کاملا اطمینان داشته باشید و نظرات خود را برای ما ارسال کنید . باشد که به لطف پروردگار مورد قبول شما عزیزان قرار گیرد.

طرح-توجیهی-تولید-الکل-صنعتی
طرح توجیهی تولید الکل صنعتی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 314
قیمت: : 4000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن:
در اين تحقيق و پژوهش مسائلي چون و چگونگي ثبت شركت از شروع تا راه‌اندازي و بعد از آن مرحله سوددهي و سودآوري شركت مورد بررسي قرار گرفته است. پيش بيني مشكلاتي كه بعد از راه اندازي شركت ممكن است به وجود بيايد و راهكارهاي مناسبي كه به اين مشكل‌ها اتخاذ شده است ميتواند مديران را در امر تصميم‌گيري مناسب و معقولانه راهنمايي نمايد.
براي تهيه و تنطيم اين پروژه به دليل عدم دسترسي به يكسري از آمار و ارقام مناسب برخود واجب دانستم تا دانستني‌هاي مورد نياز را از طريق پژوهش‌هاي علمي و گفتگوهاي تجربي از افراد كاردان و كارشناس جمع‌آوري كرده تا اين تحقيق ناقابل را به صورت روشن كه حاوي مطالب آموزنده‌اي است تكميل و به حضور استاد محترم تقديم نمايم.
تكميل اين پروژه ماهها به طول انجاميد و اينجانب براي تهيه اين پروژه براساس برنامه خاص و مشخص توانستم تمام سرفصل‌هايي را كه توسط استاد بزرگوار درنظر گرفته شده بود و پيش بيني كرده در اين پروژه مطالبي را در مورد آنها ارائه نموده و بگنجانم.

فهرست مطالب:
ديباچه 
قسمت اول: چگـونگـي تحقيـق و بررسـي در مـورد پـروژه
قسمت دوم: ارزش و اعتبــار طرح در جـامعه
مـراحـل مقـدمـاتي طـرح
نام طـرح: توليـــدي الكــل صنعتــي
مـوقعيـت طــرح 
نحـوه فعـاليت طــرح
توضيحـات جـانبي جـدول گـانت 
توضيحـات هـر يك از مــوارد فــوق 
سـرمـايـــه
رقبــا 
جـذب مشتـــري 
محــل توليــد 
نـــوع كـــار 
سـاختمـان سـازي 
مـــواد اوليـــه 
نيـــروي انســـانــي 
قسمـت حقــوقـــي 
محصـــول
سـرمـايه گـــذاري 
زميــــن
محوطـه سـازي - سـاختمـان سـازي
ساختمـان اداري و فـروش
طـرح خـط تـوليـد
نكتـــه
استخــدام كاركنـان اداري و فــروش
دارايــي‌هــاي نـــامشهــود
اثـاثيــه اداري
خريـد تجهيـزات و مـاشيـن‌آلات خـط توليـد
تــوضيحــات 5
استخــدام كـاركنــان كـارخـانه
وســائـط نقليـــه
تـوضيحـات
استخــدام كاركنــان كـارخـانه
تـأسيسـات كـارخـانه
ابــزارآلات كـارخـانه 
مـواد اوليـه و بستـه‌بنـدي
بستـه بنـدي
آبرسـاني و سـوخت مصــرفي
هزينــه استهــــلاك
برآورد حقـوق و دستمـزد قسمـت اداري 
هزينــه تعميــرات و نگهـــداري
هزينـه نگهــداري تأسيسات كـارخـانـه
هزينــه بيمـــه دارائيهـــا 
هزينـه آب و بـرق و تلفـن كـارخـانـه
هزينـه ملزومـات مصـرفي كـارخـانـه
هزينـه رفــاهـي كـاركنـان كـارخـانـه
هزينـه پـاداش كاركنـان كارخـانه در قسمـت اداري و فـروش 
هـزينـه‌هـاي پيـش‌بينـي نشـده 
مـواد غيـر مستقيـم (شيشه يا بشكه‌هاي پلاستيكي)
هـزينـه ملـزومـات اداري 
هزينـه تبليغـات فـروش 
هزينـه‌هـاي آمـوزشـي 
هزينـه پـذيـرائـي 
هزينـه آب ، بـرق و تلفـن قسمـت اداري 
هزينـه سـوخـت مصـرفـي 
تنخـواه‌گــردان 
ماليــات بـردرآمــد
شرکت توليـدی الكـل صنعتـي مراغـه 
شرکت توليـدی الكــل صنعتـي مراغه 
شرکت توليــدی الكـل صنعتــي مراغه
توضيحـات 10 پــي
پ 1) برنامه‌ریزی برای تولید 
پ 2) طـرح ريزی 
پ 3) تداركات 
پ 4) توليـــد 
پ 5) بسته بندی 
پ 6) قیمت گذاری 
پ 7) تبليغــــات 
پ 8) نــــوآوری  
پ 9) بهــره وری   
پ 10) ســــود  
نسبتهـای نقـدینگي و نسبتهـای اهرمی 
پرسنل
نتیجه گیری  
پيوست 
منـابع و مـاخـذ

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز : | اشتراک گذاری :
rss نوشته شده در تاریخ 1395/4/15 و در ساعت : 08:10 - نویسنده : cityofprojects
آخرین مطالب نوشته شده
  • دانلود رایگان پروژه ،تحقیق ،کارآموزی ،پایان نامه ،ترجمه مقالات و... در تمامی مقا
  • دانلود رایگان پروژه،مقاله،کارآموزی و...دروبسایت همه جور فان
  • دانلود طرح توجیهی كارخانه توليد كنسانتره ميوه
  • دانلود طرح توجیهی تولید ماءالشعیر
  • دانلود مقاله پایداری سازمانهای غیردولتی یا (NGO) های اعتباری در بازار مالی
  • Copyright © 2010 by http://cityofprojects.samenblog.com